Dagelijks Woord

Meer over Home

Home

 

Welkom op de site van de Hersteld Hervormde Gemeente te Voorburg.

 

Basis adressen en gegevens

Hersteld Hervormde Gemeente te Voorburg

 

Kerkgebouw:

Rehobothkapel - Rodelaan 64, 2272 BB Voorburg

 

 

Scriba:

dhr. M.P. de Graaf, tel. 015 - 3611708, email: scriba.hhg.voorburg@gmail.com

 

Financiële gegevens

 

Diaconie

NL88 INGB 0006 3622 18 t.n.v. Diaconie Hersteld Hervormde Gemeente Voorburg

 

Kerkvoogdij

NL74 INGB 0000 5423 73 t.n.v. Kerkvoogdij Hersteld Hervormde Gemeente Voorburg

 

 

Bestellen van collectebonnen

Stuur een email met het gewenste aantal bonnen van 1 resp. 2 euro naar collectebonnenhhgvoorburg@gmail.com

en maak tegelijk het juiste totaalbedrag over op de hierboven vermelde rekening van de Kerkvoogdij.

 

 

direct contact

verstuur bericht
  • © hersteld hervormde kerk 2023