Dagelijks Woord

Meer over Historie

Historie

 

Tegen het eind van de jaren vijftig in de vorige eeuw werd in Voorburg een evangelisatie opgericht omdat een schriftuurlijk-bevindelijke prediking in de plaatselijke hervormde gemeente niet werd gevonden. Van de aanvang af heeft het bestuur van de evangelisatie er naar gestreefd dat de belegde zondagse diensten zouden plaatsvinden binnen het verband van de plaatselijke hervormde gemeente. Vanaf 1 februari 1974 werd het mogelijk om alle diensten van de evangelisatie in de kerkgebouwen van de hervormde gemeente ter plaatse te houden. In december 1976 werd de evangelisatie een orgaan van bijstand met een eigen kerkenraad.

 

Ds. J. Catsburg mocht als mentor destijds de gemeente bijstaan, naast zijn volledig predikantschap in Katwijk aan Zee en later Garderen. Daarna werd emeritus-predikant ds. Treure op 30 augustus 1981 verbonden aan de gemeente die toen nog als orgaan van bijstand functioneerde. Dat mocht hij doen tot augustus 1985, al bleef hij nog in Katwijk aan Zee wonen. Daarna werd in augustus 1985 ds. A. Vlietstra sr. aan de gemeente verbonden als mentor en bijstand in het pastoraat. Hij kwam in Voorburg wonen omdat de stichting een eigen pand aan de Westerlookade 20 als pastorie had aangekocht.

 

In december 1987 mocht tot stichting van de buitengewone wijkgemeente – met daaraan verbonden een 50% predikantsplaats – worden overgegaan. Het direct daarna uitgebrachte beroep op ds. A. Vlietstra sr. werd aangenomen, waarop de bevestiging en intrede op 14 december 1987 plaatsvond. Ds. Vlietstra heeft de gemeente tot zijn emeritaat (eind 1997) mogen dienen, waarna de gemeente ruim twee jaar vacant was tot de komst van ds. J. van Rossem die op 19 april 2000 aan de gemeente werd verbonden.

 

Op 1 mei 2004 is de buitengewone wijkgemeente opgegaan in de Hersteld Hervormde Kerk, omdat de gemeente om Gods wil en des gewetens wil niet mee kon gaan naar nieuw gevormde plurale PKN. Ds. Van Rossem heeft de gemeente mogen dienen tot zijn emeritaat in 2010. Op woensdag 29 september 2010 preekte hij officieel afscheid wegens emeritaat, waarna hij nog geruime tijd bijstand in het pastoraat verleende en de Bijbelkring leidde.

 

Op 1 juni 2014 werd ds. H. Juffer uit Nieuwe-Tonge verbonden aan de gemeente voor bijstand in het pastoraat, en kwam hij met zijn gezin over naar Voorburg. Daarnaast verricht ds. H. Juffer werkzaamheden in verzorgingshuis "De Vliedberg" in Ouddorp.

 

Per 1 juli 2015 heeft de gemeente een ander kerkgebouw betrokken aan de Rodelaan 64 te Voorburg, nadat jarenlang kerkdiensten konden worden gehouden in de Oude Kerk (Herenstraat 77) en de Opstandingskerk (Rembrandtlaan 92). Mede door sluiting van de Opstandingskerk was het niet langer mogelijk om in de Oude Kerk samen te komen en is onderdak gevonden in de kapel aan de Rodelaan. Het gebouw wordt gehuurd van de burgerlijke gemeente Leidschendam-Voorburg.

  • © hersteld hervormde kerk 2023